Γίνε Μέλος

Για να γίνετε μέλος του οργανισμού μας και να συμβάλετε κι εσείς στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και φροντίδας για τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, τότε συμπληρώστε τη φόρμα και αποστείλετέ την μαζί με την πληρωμή σας στον ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ.