Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημήτρης Πεχλιβάνης (99494725) Εμαιλ: d.pehlivanis@outlook.com

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Λουκά (99434170) Εμαιλ: lucasnet@logos.cy.net

Γραμματέας: Σταύρος Βρόντης (99410421) Εμαιλ: vrontis.s@cytanet.com.cy

Ταμίας: Σωτήρης Ξιούρος (99643640) Εμαιλ: smxiouros@cytanet.com.cy

Μέλος: Δέσπω Πολυδώρου (99475653) Εμαιλ: depa.4@hotmail.com

Μέλος: Κούλλα Χρυσοχίδου (99370935) Εμαιλ: koullachry@outlook.com

Μέλος: Γιώργος Καστανιάς (99611040) Εμαιλ: george.ka@ctcgroup.com

Μέλος: Λάμπρος Λάμπρου (99651321)