Εισφορές

Όλες οι εισφορές σας, πάνε στον ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ. Βοηθείστε ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τη μέγιστη φροντίδα στα αγαπημένα μας άτομα και να κάνουμε τη διαφορά όσον αφορά την ποιότητα ζωής τους!

Τραπεζικά Στοιχεία

ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ

Τράπεζα Κύπρου

Αριθμός Λογαριασμού: 357017247854

IBAN: CY51 0020 0195 0000 3570 1724 7854