Ο Σύνδεσμος

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, είναι επίσημα εγγεγραμμένος σύνδεσμος στον Έφορο Σωματείων, με αριθμό μητρώου 294. Βάσει του καταστατικού του, προωθεί στην Κύπρο την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για άτομα με αναπηρίες η οποία έχει κυρωθεί από το Κυπριακό Κοινοβούλιο με τον Ν.8(ΙΙΙ)2011 και υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ατόμων με νοητική αναπηρία όπως αυτά περιλαμβάνονται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τον «Ο περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμο του 1989 (Ν.117/1989)».

Ο σύνδεσμος μας ως ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, αναγνωρίζετε στον νόμο Ν.117/1989, ως ο αρμόδιος σύνδεσμος για να υποδεικνύει τα μισά μέλη που λαμβάνουν μέρος σε ειδική επιτροπή με την επωνυμία “Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία” (ΕΠΑΝΑ), της οποίας τα υπόλοιπα μέλη είναι κρατικοί λειτουργοί διοριζόμενα από το κράτος. Επίσης μετέχει μέσω τριών εκπροσώπων του, ως ισότιμο μέλος, στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) η οποία σύμφωνα με τον νόμο Ν.143(Ι)/2006, η ΚΥΣΟΑ είναι ο επίσημος εταίρος του κράτους σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία. Τέλος, είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή ομοσπονδία  οργανώσεων αναπήρων

INCLUSION  EUROPE, Email: information@inclusion-europe.org .

Οι Σκοποί μας

  1. Η προάσπιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με νοητική αναπηρία όπως περιλαμβάνεται στον Νόμο αρ.117/89 και όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
  2.  Η  διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία.
  3. Η διασφάλιση της αξιοπρεπούς, υγιούς διαβίωσης και ανάπτυξης των εν λόγω ατόμων.
  4. Η συμβολή στην πρόληψη της νοητικής αναπηρίας και στην προαγωγή της ψυχικής, σωματικής και πνευματικής υγείας των εν λόγω ατόμων.
  5. Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία.
  6. Η ενημέρωση και ενεργοποίηση ομάδων του πληθυσμού πάνω στα θέματα νοητικής αναπηρίας.
  7. Η συνεργασία με συναφείς υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανώσεις.
  8. Η προώθηση της υλοποίησης στην πράξη των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική αναπηρία που περιέρχονται στη νομοθεσία, τις Συμβάσεις και Διακηρύξεις των Διεθνών Οργανισμών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημήτρης Πεχλιβάνης (99494725) Εμαιλ: d.pehlivanis@outlook.com

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Λουκά (99434170) Εμαιλ: lucasnet@logos.cy.net

Γραμματέας: Σταύρος Βρόντης (99410421) Εμαιλ: vrontis.s@cytanet.com.cy

Ταμίας: Σωτήρης Ξιούρος (99643640) Εμαιλ: smxiouros@cytanet.com.cy

Μέλος: Δέσπω Πολυδώρου (99475653) Εμαιλ: depa.4@hotmail.com

Μέλος: Κούλλα Χρυσοχίδου (99370935) Εμαιλ: koullachry@outlook.com

Μέλος: Γιώργος Καστανιάς (99611040) Εμαιλ: george.ka@ctcgroup.com

Μέλος: Λάμπρος Λάμπρου (99651321)

Χαιρετισμός εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου​

Ο σύνδεσμος μας υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρωτοπόρησε όταν δημιουργήθηκε. Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούμε ότι είναι καιρός για ανασύνταξη με νέο τρόπο σκέψης και νέα οράματα. Ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστούμε να ανεβεί ο Σύνδεσμος μας σκαλί σκαλί στη νέα σύγχρονη εποχή, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διεκδίκησης / διασφάλισης των δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ) και των οικογενειών τους.  

 

Το να είσαι μέλος σε έναν Σύνδεσμο, που βάσει της νομοθεσίας είναι εξειδικευμένος σε θέματα νοητικής αναπηρίας, σημαίνει συντονισμό των ατόμων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους σε μία κοινή συνισταμένη αντίστασης και διεκδικήσεων. Το να παραμένουμε αδρανείς και να περιμένουμε ατομικά ότι κάποιος θα διεκδικήσει για μας τα δικαιώματα μας και ως δια μαγείας θα υπάρξει βελτίωση είναι τουλάχιστον αφέλεια.

 

Είναι μεγάλο το κίνητρο μας να συντονιστούμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε στη νέα εποχή. Τα άτομα με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ) και οι οικογένειες τους στον τόπο μας, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, λόγω του ότι οι κρατικές υπηρεσίες και παροχές, ενώ υπάρχουν, δεν ανταποκρίνονται στον βαθμό που θα έπρεπε. Ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η μη ορθή ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στον βαθμό και τον τρόπο που θα έπρεπε. Θλιβερό αποτέλεσμα, τα προβλήματα αντί να υπάρχει πίεση της κοινής γνώμης να αντιμετωπιστούν από τα αρμόδια σώματα, καταλήγουν σε εκδηλώσεις όπως ο “Ραδιομαραθώνιος” που υποβιβάζουν την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και ουδέποτε καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες ως έπρεπε.  

 

Παντού τα παραδείγματα ατόμων με νοητική αναπηρία τα οποία αντιμετωπίζονται κατά διάκριση με ανεπάρκεια αναγκαίων παροχών, στηρίξεων και εύλογων προσαρμογών, ούτως ώστε να έχουν επαρκή ενιαία εκπαίδευση, κοινωνική ενσωμάτωση, προσωπική φροντίδα, κατάλληλη ιατρική φροντίδα σε σημείο που να μπορούν να εξασκούν το δικαίωμα της δικαιοπραξίας, της ανεξάρτητης διαβίωσης, της κοινωνικής συναναστροφής, της εκπαίδευσης, της εργασίας και πολλά άλλα που καθορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για άτομα με αναπηρία και δεν εφαρμόζονται.

 

Θλιβερή διαπίστωση και γενικός κανόνας, όλα να καλύπτονται πίσω από ελλιπείς πολιτικές αντιμετώπισης των αναγκών  ή και πολύ συχνά να αντιμετωπίζονται σοβαρά προβλήματα με αδιαφορία και αναβλητικότητα.

 

Ο Σύνδεσμος μας είναι εδώ, γνωρίζει τα προβλήματα, χρειάζεται τη στήριξη όλων όσων είναι ή μπορούν να γίνουν μέλη του, για να προχωρήσουμε όλοι μαζί, όσο το δυνατόν ενισχυμένοι προς νέους ορίζοντες .

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

Με εκτίμηση,

 

Δημήτρης Πεχλιβανής (Πρόεδρος)                 Σταύρος Βρόντης (Γραμματέας)