Χρήσιμες Νοθεσίες

Οι σύνδεσμοι είναι από την ιστοσελίδα Cylaw

 

Βασικές νομοθεσίες για θέματα νοητικής αναπηρίας:

Ο περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 (Ν. 8(III)/2011)

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2011_3_008.pdf

 

Ο περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμος του 1989 (117/1989)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1989_1_117/full.html

 

Ο Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμος του 2000 (127(I)/2000)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_127/full.html

 

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2014_1_109/full.html

 

Σύνδεσμοι που περιέχουν νομοθεσίες σε θέματα αναπηρίας:

Σύνδεσμος από την ιστοσελίδα του Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρία με όλες τις Σχετικές νομοθεσίες σε θέματα νοητικής και αναπηρίας γενικότερα:

http://www.dmsw.gov.cy/dmsw/dsid/dsid.nsf/dsipd32_gr/dsipd32_gr?OpenDocument

 

Σύνδεσμος από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με όλες τις νομοθεσίες σε θέματα εκπαίδευσης σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες:

https://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/nomothesia.html