Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ)
http://www.cpmental.com.cy/el/home

 

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπηρίας (ΚΥΣΟΑ)
http://www.kysoa.org.cy/

 

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρία (ΤΚΕΑΑ)
http://www.kysoa.org.cy/

 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
http://www.dmsw.gov.cy/dmsw/sws.nsf/home_el/home_el?opendocument

 

Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας – Ειδική Εκπαίδευση
https://www.moec.gov.cy/eidiki_ekpaidefsi/index.html

 

Επίτροπος προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού
https://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

 

Επίτροπος διοικήσεως και δικαιωμάτων του ανθρώπου: https://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument&lang=el